بله، سرورهای مجازی VPS دارای حفاظت DDOS در سطح شبکه لایه 3 و لایه 4 هستند. هیچ محدودیتی در لایه 7، یعنی در سطح نرم افزار وجود ندارد.