البته می توانید هر بازی را که بخواهید روی سرور VPS خود نصب کنید.