ابرسرا ابزارهای مدیریتی کاملی برای مدیریت هاست سی‌پنل اروپا ارائه می‌دهد. این ابزارها شامل پنل کنترل سی‌پنل، مدیریت فایل، پشتیبان‌گیری و بازیابی، مدیریت پست الکترونیکی، و آمار وبسایت است.