سطح مناسب پردازش، حافظه، و ذخیره‌سازی به میزان ترافیک و نیازهای وبسایت یا برنامه‌ی شما بستگی دارد. ابرسرا تنوع مختلف در این زمینه را دارد تا با نیازهای شما هماهنگ شود.