امنیت و پشتیبان‌گیری از اطلاعات از جمله اولویت‌های ماست. ابرسرا ابزارهای قدرتمندی برای پشتیبان‌گیری از داده‌ها و محافظت از امنیت سرور فراهم می‌کند.