ما می توانیم سیستم عامل های مبتنی بر LINUX و Windows را روی سرورهای VPS نصب کنیم.